Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290817

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002908xx / 000290817.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290817
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.20000703d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostHydrofilně-hydrofobní materiály na bázi kopolymeru izobutylenu s hydroxyalkylakryláty a methakryláty a způsob jejich výroby Hydrophilic-hydrophobic materials based on isobutylene and hydroxyalkyl acrylate and methacrylate copolymer and process of their preparation
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 20000703
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20021016
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 2000-2507
Anotace, referát...such as acrylic and methacrylic acid or 1-vinyl-2-pyrrolidone. eng
Anotace, referátHydrofilně-hydrofobní materiály, polymerní sítě a hydrogely na bázi kopolymeru izobutylenu s hydroxyalkylakryláty a methakryláty, připravitelné polymerizací a/nebo kopolymerizací hydroxyalkylakrylátů a methakrylátů v přítomnosti funkcionalizovaného polyizobutylenu obsahujícího v řetězci alespoň jednu strukturní jednotku se skupinou obecného vzorce I umístěnou v hlavě a/nebo patě a/nebo podél řetězce, kde R představuje H nebo CH.sub.3.n., R.sub.1 .n.představuje uhlovodíkový zbytek, lineární nebo rozvětvený s počtem uhlíků 1 až 10 nebo skupinu (-CH.sub.2.n.-CH(R.sub.2.n.)-O.sub.n-1.n.).sub.n.n., kde R.sub.2.n. je H nebo CH.sub.3.n. a n je rovno 1 až 10. Způsob výroby hydrofilně-hydrofobních materiálů, polymerních sítí, hydrogelů na bázi kopolymeru izobutylenu s hydroxyalkylakryláty a methakryláty spočívá v kopolymerizaci izobutylenu s 3-izopropenyl-.alfa.,.alfa.-dimethylbenzyl izokyanátem, za působení chloridu cíničitého jako iniciátoru, a po přídavku terminačního činidla ze skupiny terciárních aminů, s výhodou triethylaminu, se provede blokace izokyanátových skupin či skupiny hydroxyalkylakrylátem a/nebo methakrylátem v přítomnosti a/nebo nepřítomnosti dibutylcín dilaurátu a následně po přídavku radikálového iniciátoru se provede kopolymerizace hydroxyalkylakrylátu a/nebo methakrylátu s funkcionalizovaným polyizobutylenem, v jehož řetězci se nachází alespoň jedna strukturní jednotka se skupinou obecného vzorce I. Radikálové kopolymerizace mohou probíhat v přítomnosti a/nebo nepřítomnosti dalších radikálově polymerizujících hydrofilních komonomerů, jako je kyselina akrylová a methakrylová nebo 1-vinyl-2-pyrrolidon. cze
Anotace, referátThe present invention relates to hydrophilic-hydrophobic materials, polymer networks and hydrogels based on a copolymer of isobutylene with hydroxyalkyl acrylates and methacrylates that can be prepared by polymerization and/or copolymerization of hydroxyalkyl acrylates and methacrylates in the presence of functionalized polyisobutylene containing in the chain at least one structural unit containing the group of the general formula I positioned in the front or rear ends and/or along the chain, wherein R represents hydrogen or CHi3, Ri1 represents a straight or branched hydrocarbon radical containing 1 to 10 carbon atoms or the group (-CHi2-CH(Ri2)-Oi(n-1))in wherein Ri2 represents hydrogen or CHi3 and n is 1 through 10. Disclosed is also a process for preparing the hydrophilic-hydrophobic materials, polymer networks and hydrogels based on a copolymer of isobutylene with hydroxyalkyl acrylates and methacrylates, which process comprises copolymerization of isobutylene with 3-isopropylene-{alpha},{alpha}-dimethylbenzyl isocyanate under treatment thereof with tin tetrachloride as an initiator. After addition of a terminating agent being selected from the group comprising tertiary amines, preferably triethylamine, blocking of isocyanate group or groups is carried out by the hydroxyalkyl acrylate and/or methacrylate in the presence and/or absence of dibutyltin dilaurate and subsequently after addition of a radical initiator, copolymerization of the hydroxyalkyl acrylate and/or methacrylate with functionalized polyisobutylene having in its chain at least one structural unit containing the group of the general formula I is carried out. The free radical copolymerization can be carried out in the presence and/or absence of other hydrophilic co-monomers promoting free radical polymerization... eng
Souběžný názevHydrophilic-hydrophobic materials based on isobutylene and hydroxyalkyl acrylate and methacrylate copolymer and process of their preparation
Další system.sel.j.C 08F 210/10 MPT
Další system.sel.j.C 08F 220/06 MPT
Osobní jm.-sekund.oMichálek Jiří Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oToman Luděk Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oVacík Jiří Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oVlček Petr Praha (CZ) p
Korpor.,akce-sek.o.ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR Praha (CZ) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20021016
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290817
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1847
Katalogizátor20060721 SVK06 1403