Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290830

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002908xx / 000290830.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290830
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19940630d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostNukleová kyselina, vektor, mikroorganismus, rostlinný DNA genom, buňka a rostlina, způsob jejího získávání a způsob výroby trehalózy z ní Nucleic acid, vector, microorganism, plant DNA genome, cell and plant, method of obtaining the nucleic acid and process for preparing trehalose therefrom
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19930630
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19940630
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20021016
Obecné poznámkyPrávo přednosti: EP 1993/93201904
Obecné poznámkyPrávo přednosti: WO 1993/EP9302290
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-3449
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a nucleic acid increasing during expression in a plant or a plant cell the content of trehalose in that plant or that plant cell, wherein such nucleic acid further contains, in the thereinafter indicated sequence: a) a transcriptional initiation region that is functional in said plant or said plant cell, (b) a DNA sequence encoding a trehalose phosphate synthase activity from E. coli, and optionally (c) a transcriptional termination sequence that is functional in the given plant or the given plant cell. Disclosed is also a binary cloning vector which comprises this nucleic acid, a microorganism of Agrobacterium genus containing this vector, method for obtaining a plant with increased capability of producing trehalose comprising the steps of, (1) introducing into a recipient cell of a plant a plant (a) nucleic acids according to any of the claims 1 through 4 or a cloning vector according to the claim 5 or a microorganism according to the claim 6, (b) a DNA sequence encoding a selectable marker gene that is functional in said plant host, and optionally (c) a transcriptional termination sequence that is functional in the given plant, and (2) generating a plant from a transformed cell under conditions that allow for selection for the presence of the selectable marker gene. There is further disclosed a DNA genome containing the above-indicated nucleic acid, cells and plants with this genome, as well as process for preparing trehalose from these plants. eng
Anotace, referátNukleová kyseliny, která při expresi v rostlině nebo rostlinné buňce zvyšuje obsah trehalózy v této rostlině nebo rostlinné buňce, přičemž tato nukleová kyselina v dále uvedeném pořadí obsahuje a) oblast iniciace transkripce, která je funkční v dané rostlině nebo rostlinné buňce, b) DNA sekvenci kódující trehalózafosfát syntázu z E. coli a popřípadě, c) oblast terminace transkripce, která je funkční v dané rostlině nebo rostlinné buňce. Binární klonovací vektor obsahující tuto nukleovou kyselinu, mikroorganismus rodu Agrobacterium obsahující tento vektor. Způsob získávání rostliny se zvýšenou schopností produkce trehalózy, který zahrnuje stupeň 1) zavádění do recipientní buňky rostliny a) nukleové kyseliny podle kteréhokoliv z nároků 1 až 4 nebo klonovacího vektoru podle nároku 5 nebo mikroorganismu podle nároku 6, b) DNA sekvence kódující selektovatelný markerový gen, který je funkční v daném rostlinném hostiteli a popřípadě sekvenci terminace transkripce, jež je funkční v dané rostlině a 2) vytvoření rostliny z transformované buňky za podmínek umožňujících selekci na přítomnost selektovatelného markerového genu. DNA genom obsahující výše uvedenou nukleovou kyselinu, buňky a rostliny s tímto genomem a způsob výroby trehalózy z těchto rostlin. cze
Souběžný názevNucleic acid, vector, microorganism, plant DNA genome, cell and plant, method of obtaining the nucleic acid and process for preparing trehalose therefrom
Další system.sel.j.A 01H 005/00 MPT
Další system.sel.j.A 01N 003/00 MPT
Další system.sel.j.A 23L 003/35 MPT
Další system.sel.j.C 12N 001/21 MPT
Další system.sel.j.C 12N 005/10 MPT
Další system.sel.j.C 12N 015/11 MPT
Další system.sel.j.C 12N 015/54 MPT
Další system.sel.j.C 12N 015/82 MPT
Další system.sel.j.C 12P 019/12 MPT
Osobní jm.-sekund.oDoes Mirjam Petronella Amsterdam (NL) p
Osobní jm.-sekund.oHoekema Andreas Oegstgeest (NL) p
Osobní jm.-sekund.oPen Jan Leiden (NL) p
Osobní jm.-sekund.oVan den Elzen Petrus Josephus Maria Voorhout (NL) p
Osobní jm.-sekund.oČermák Karel Praha 1, Národní 3211000 z
Korpor.,akce-sek.o.SYNGENTA MOGEN B.V. Leiden (NL) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20021016
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290830
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1847
Katalogizátor20060721 SVK06 1403