Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290860

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002908xx / 000290860.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290860
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19990517d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostFluidní systém spalování s výrobou páry Fluid combustion system with production of steam
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19980518
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19990517
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20021016
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1998/19822304
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1998/19834881
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 2000-4284
Anotace, referátFluidní systém spalování s výrobou páry ke spalování pevných paliv a k výrobě vodní páry je opatřen teplosměnnou komorou (1), v níž jsou uspořádány teplosměnné prvky (24) protékané chladicím fluidem. Teplosměnná komora (1) obsahuje čtyři svislé obvodové stěny (1a, 1b, 1c, 1d), které ohraničují prostor se zhruba obdélníkovým horizontálním průřezem. Systém je opatřen dále první fluidní spalovací komorou (2), která je uspořádána před první obvodovou stěnou (1a) teplosměnné komory (1), a druhou fluidní spalovací komorou (3), která je uspořádána před druhou obvodovou stěnou (1c) teplosměnné komory (1), protilehlou k první obvodové stěně (1a). Každá fluidní spalovací komora (2, 3) obsahuje vedení k přívodu paliva a spalovacího vzduchu. Systém je dále vybaven nejméně jedním odlučovačem (5, 6, 7, 8) k oddělování pevných látek z proudu plynu, který je spojen s horní oblastí každé fluidní spalovací komory (2, 3), přičemž odlučovač (5, 6, 7, 8) obsahuje odvod (9) plynu, spojený s horní oblastí teplosměnné komory (1). Každé fluidní spalovací komoře (2, 3) přísluší nejméně jeden chladič (12, 12a) fluidního lože, který se nalézá pod odlučovačem (5, 6, 7, 8), s nímž je spojen vedením (11), dopravujícím pevné látky. Každý chladič (12, 12a) fluidního lože je s příslušnou fluidní spalovací komorou (2, 3) spojen nejméně vedením (16, 17), dopravujícím pevné látky a/nebo plyn. Vnitřní výška teplosměnné komory (1) je nejméně 10 m a vnitřní výška fluidních spalovacích komor (2, 3) je 10 až 60 m. cze
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a fluid combustion system with production of steam and for combustion of solid fuels being provided with a heat-exchange chamber (1) with heat-exchange elements (24) flown by a cooling fluid arranged therein. The heat-exchange chamber (1) comprises four vertical outer walls (1a, 1b, 1c, 1d), which define a space having approximately rectangular horizontal cross section. The system is further provided with a first fluid combustion chamber (2) that is arranged in front of the first outer wall (1a) of the heat-exchange chamber (1), and a second fluid combustion chamber (3) that is arranged in front of the second outer wall (1c) of the heat-exchange chamber (1) located opposite to the first outer wall (1a). Each fluid combustion chamber (2, 3) comprises a line for supply of fuel and combustion air. The system is also provided with at least one separator (5, 6, 7, 8) for separation solids from a gas flow, wherein each separator (5, 6, 7, 8) is connected with upper region of each fluid combustion chamber (2, 3) and wherein each separator (5, 6, 7, 8) has a gas exhaust means (9) being connected with the upper region of the heat-exchange chamber (1). At least one cooler (12, 12a) of fluidized bed, situated beneath the separator (5, 6, 7, and 8) and connected therewith through the mediation of a line conveying solids, is assigned to each combustion chamber (2, 3). Each cooler (12, 12a) of fluidized bed is connected with the corresponding fluid combustion chamber (2, 3) by means of at least one line (16, 17) conveying solids and/or gas. Internal height of the heat-exchange chamber (1) is at least 10 m and internal height of the fluid combustion chambers (2, 3) ranges within 10 to 60 m. eng
Souběžný názevFluid combustion system with production of steam
Další system.sel.j.F 22B 031/00 MPT
Další system.sel.j.F 23C 010/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oGummel Peter Bad Soden (DE) p
Osobní jm.-sekund.oStaab Werner-Friedrich Rosbach (DE) p
Osobní jm.-sekund.oČermák Karel Praha 1, Národní třída 3211000 z
Korpor.,akce-sek.o.METALLGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main (DE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20021016
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290860
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1847
Katalogizátor20060721 SVK06 1403