Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290884

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002908xx / 000290884.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290884
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.20000105d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob výroby biologických sorbentů z odpadu živné půdy a mycelia houby Claviceps purpurea Process for preparing biological sorbents from nutrient medium waste and Claviceps purpurea fungus mycelium
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 20000105
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20021113
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 2000-20
Anotace, referátThe purpose of treating residual substrate and mycelium of Claviceps purpurea after finish of fermentation is to increase a natural property of this fungus to absorb especially heavy and toxic metals from waste, mine, optionally rinse water. Treatment of the residual substrate and Claviceps purpurea fungus mycelium concerns not only the mycelium residue but also a residue of solid soil underneath the mycelium through which mycelium has grown or being disturbed therewith. According to the present invention, this treatment is based on chemical reaction within a system of stirred reactors, from which every fraction of the reaction mixtures is separated and can be reused after addition of the reacted component for the next manufacturing reaction. So obtained product ? a biosorbent ? serves for removal cations of especially heavy and toxic metals from the aforementioned waste water within a system of columns or discontinuously or continuously controlled reactors. eng
Anotace, referátÚčelem úpravy zbytkového substrátu a mycelia Claviceps purpurea po ukončení fermentace je zvýšit přirozenou vlastnost této houby sorbovat zvláště těžké a toxické kovy z vod odpadních, důlních, případně oplachových. Úprava zbytkového substrátu a mycelia Claviceps purpurea se týká nejen rezidua mycelárního, ale i zbytku pevné půdy myceliem prorostlé či jinak myceliem narušené. Podle řešení se tato úprava řeší chemickou cestou v systému míchaných reaktorů, ze kterých každý podíl reakční směsi je separován a lze tento po doplnění zreagované složky znovu používat k následné výrobní reakci. Takto získaný produkt - biosorbent - slouží k očistě zmíněných odpadních vod od kationtů zvláště těžkých a toxických kovů v systému kolon či diskontinuálně nebo kontinuálně řízených reaktorů. cze
Souběžný názevProcess for preparing biological sorbents from nutrient medium waste and Claviceps purpurea fungus mycelium
Další system.sel.j.B 01J 020/22 MPT
Další system.sel.j.C 02F 001/28 MPT
Osobní jm.-sekund.oCHOCHOLOUŠ JAROSLAV ING. CSC. 560 CZ
Osobní jm.-sekund.oFUCHS ZDENĚK 560 CZ
Osobní jm.-sekund.oJÍLEK RUDOLF ING. DRSC. 560 CZ
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20021113
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290884
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1847
Katalogizátor20060721 SVK06 1403