Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290909

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002909xx / 000290909.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290909
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.20000411d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostFunkcionalizované polyisobutyleny a způsob jejich přípravy Functionalized polyisobutylenes and process of their preparation
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 20000411
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20021113
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 2000-1306
Anotace, referátFunkcionalizované polyisobutyleny obsahují v řetězci alespoň jednu strukturní jednotku se skupinou obecného vzorce I a/nebo II, umístěnou v hlavě a/nebo patě a/nebo podél řetězce, kde Z představuje H nebo CH.sub.3.n. a reaktivní skupina - NHCONHCOR' a/nebo skupina Y je vázána na aromatické jádro buď přímo, nebo přes lineární nebo rozvětvenou alkylovou skupinu R s 1 až 10 atomy uhlíku, přičemž R' je skupina alifatická či aromatická, a Y je skupina, kde n je rovno 2 až 11. Způsob přípravy funkcionalizovaných polyisobutylenů spočívá v kopolymerizaci isobutylenu s isokynátovým činidlem, s výhodou 3-isopropenyl-.alfa.,.alfa.-dimethylbenzyl isokyanátem, za působení chloridu cíničitého jako iniciátoru, při němž se po přídavku terminačního činidla, ze skupiny terciárních aminů, s výhodou triethylaminu, následně provede blokace isokyanátových skupin či skupin amidových. cze
Anotace, referátThe present invention relates to functionalized polyisobutylenes containing in the chain at least one structural unit having the group of the general formula I and/or II, being disposed either at the head and/or foot and/or alongside the chain, wherein Z represents hydrogen or CHi3 and the reactive group {-NHCONHCOR'} and/or the group Y is attached to the aromatic nucleus either directly or through a linear or branched alkyl group R containing 1 to 10 carbon atoms, wherein R' represents an aliphatic or aromatic group, and Y represents the group wherein n ranges from 2 to 11. A process for preparing the above indicated functionalized polyisobutylenes comprises co-polymerization of isobutylene with an isocyanate agent, preferably with 3-isopropenyl-{alpha},{alpha}-dimethylbenzyl isocyanate, under action of tin tetrachloride as an initiator. The preparation process is characterized in that after addition of a terminating agent being selected from the group comprising tertiary amines, preferably triethylamine, inhibition of isocyanate groups or amide groups is subsequently carried out. eng
Souběžný názevFunctionalized polyisobutylenes and process of their preparation
Další system.sel.j.C 08F 002/06 MPT
Další system.sel.j.C 08F 210/10 MPT
Další system.sel.j.C 08F 255/10 MPT
Osobní jm.-sekund.oToman Luděk Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oVlček Petr Praha (CZ) p
Korpor.,akce-sek.o.ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR Praha (CZ) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20021113
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290909
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1847
Katalogizátor20060721 SVK06 1403