Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290924

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002909xx / 000290924.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290924
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19960617d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostAromatické sloučeniny, způsoby jejich přípravy a farmaceutické prostředky, které je obsahují Aromatic compounds, processes of their preparation and pharmaceutical preparations in which they are comprised
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19950620
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19960617
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20021113
Obecné poznámkyPrávo přednosti: GB 1995/9512475
Obecné poznámkyPrávo přednosti: GB 1996/9601465
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1997-4110
Anotace, referátIn the present invention there are described compounds of the general formula I, in which A represents an optionally substituted ring system, provided that the groups {-CH(Re3)N(Re2)B-Re1} and {-OD} are positioned in position 1, 2 with respect to each other on the ring carbon atoms and that the ring atom situated in ortho position with respect to the group {-OD} is not substituted, B represents an optionally substituted ring system, Re1 is disposed on the ring B in positions 1,3 or 1,4 with respect to the group {-CH(Re3)N(Re2)-}, Re2 represents hydrogen, alkyl containing 1 to 6 carbon atoms, alkenyl containing 2 to 6 carbon atoms, alkynyl containing 2 to 6 carbon atoms, phenylalkyl having 1 to 3 carbon atoms in the alkyl moiety or pyridylalkyl containing 1 to 3 carbon atoms in the alkyl moiety, Re3 represents hydrogen, methyl or ethyl, D represents hydrogen, an optionally substituted 5 to 7-membered carbocyclic ring containing one double bond, alkyl containing 1 to 3 carbon atoms being substituted with 5 to 7-membered carbocyclic ring containing one double bond, or D represents the group {-(CHi2)inCH(Re4)C(Re5)=C(Re6)Re7}, and N-oxides of the group NRe2, and S-oxides of sulfur-containing rings, and their pharmaceutically acceptable salts and in vivo hydrolysable esters and amides. There are further described processes of their preparation, processes for preparing intermediates for their preparation, their use as therapeutic agents as well as pharmaceutical preparations containing them. eng
Anotace, referátJsou popsány sloučeniny obecného vzorce I, kde A je popřípadě substituovaný kruhový systém, za předpokladu, že skupiny -CH(R.sup.3.n.)N(R.sup.2.n.)B-R.sup.1.n. a -OD jsou navzájem umístěny v poloze 1,2 na kruhových atomech uhlíku a kruhový atom umístěný v ortho poloze ke skupině OD není substituován, B je popřípadě substituovaný kruhový systém, R.sup.1.n. je umístěný na kruhu B v polohách 1,3 nebo 1,4 vzhledem ke skupině -CH(R.sup.3.n.)N(R.sup.2.n.)-, R.sup.2.n. je vodík, C.sub.1-6.n.alkyl, C.sub.2-6.n.alkenyl, C.sub.2-6.n.alkinyl, fenylC.sub.1-3.n.alkyl nebo pyridylC.sub.1-3.n.alkyl, R.sup.3.n. je vodík, methyl nebo ethyl, D je vodík, popřípadě substituovaný 5-7 členný karbocyklický kruh obsahující jednu dvojnou vazbu, C.sub.1-3.n.alkyl substituovaný 5-7 členným karbocyklickým kruhem obsahujícím jednu dvojnou vazbu, nebo je D skupina -(CH.sub.2.n.).sub.n.n.CH(R.sup.4.n.)C(R.sup.5.n.)=C(R.sup.6.n.)R.sup.7.n. a N-oxidy skupiny NR.sup.2.n., a S-oxidy síru obsahujících kruhů, a jejich farmaceuticky přijatelné soli a in vivo hydrolyzovatelné estery a amidy. Dále jsou popsány způsoby jejich přípravy, přípravy jejich meziproduktů, jejich použití jako terapeutických činidel a farmaceutické prostředky, které je obsahují. cze
Souběžný názevAromatic compounds, processes of their preparation and pharmaceutical preparations in which they are comprised
Další system.sel.j.A 61K 031/45 MPT
Další system.sel.j.A 61K 031/50 MPT
Další system.sel.j.C 07D 213/80 MPT
Další system.sel.j.C 07D 237/24 MPT
Další system.sel.j.C 07D 401/04 MPT
Další system.sel.j.C 07D 403/04 MPT
Další system.sel.j.C 07D 413/12 MPT
Osobní jm.-sekund.oBreault Gloria Anne Macclesfield (GB) p
Osobní jm.-sekund.oTraplová Jarmila Praha 7, Přístavní 2417000 z
Korpor.,akce-sek.o.ZENECA LIMITED London (GB) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20021113
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290924
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1847
Katalogizátor20060721 SVK06 1403