Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290937

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002909xx / 000290937.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290937
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19951128d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob výroby směsi bitumenu a termoplastického polymeru a její použití Process for producing a mixture of bitumen and thermoplastic polymer, and use thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19941201
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19951128
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20021113
Obecné poznámkyPrávo přednosti: IT 1994/MI2437
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-3155
Anotace, referátA mixture of bitumen and a thermoplastic polymer, which is storage stable is prepared by employing a process comprising: (i) mixing a bituminous product having content of total asphaltenes, resins, saturated and aromatic products meeting the precondition that Ic value ranges within 0.200 and 0.270 in the relationship defined by the equation Ic=(C7+C5+S)/(A+R), wherein C7 represents concentration of asphaltenes precipitated with n-heptane in percent by weight, C5 represents concentration of asphaltenes precipitated with n-pentane in percent by weight; S represents concentration of saturated products (paraffins) in percent by weight; A represents concentration of aromatic hydrocarbons in percent by weight and R represents concentration of resins in percent by weight with a thermoplastic polymer, wherein the reaction is carried out at a temperature ranging from 160 degC to 200 degC and for a period of 15 to 120 minutes, and by (ii) dilution with bitumen or a bituminous component having Ic as defined above under (i) ranging between 0.270 to 0.700 in such an amount that the final concentration of polymer ranges within 2.5 to 15 percent by weight, and by heating thereof to a temperature in the range of 160 degC to 200 degC for a period of about 30 to 90 minutes. In the present invention there is also claimed the use of the above described mixture as a binding agent for road conglomerates and water-resistant membranes as well as in the field of a street pavement. eng
Anotace, referátSměs bitumenu a termoplastického polymeru, která je stabilní při skladování se připraví způsobem, zahrnujícím: (i) smísení bituminózního produktu, majícího obsah celkových asfaltenů, pryskyřic, nasycených a aromatických produktů, který zajišťuje podmínku, že Ic hodnota je mezi 0,200 a 0,270 ve vztahu Ic=(C7+C5+S)/(A+R), kde C7= koncentrace asfaltenů vysrážených s n-heptanem v % hmotnostních, C5= koncentrace asfaltenů vysrážených s n-pentanem v % hmotnostních; S= koncentrace nasycených produktů (parafínů) v % hmotnostních; A= koncentrace aromátů v % hmotnostních a R= koncentrace pryskyřic v % hmotnostních, s termoplastickým polymerem, kde reakce probíhá při teplotě mezi 160 .degree.C a 200 .degree.C a po dobu mezi 15 a 120 minutami a (ii) zředění bitumenem nebo bituminózní složkou, mající Ic definovanou výše pod (i) mezi 0,270 a 0,700 v takovém množství, že konečná koncentrace polymeru je mezi 2,5 a 15 % hmotn. a zahřívání na teplotu mezi 160 .degree.C a 200 .degree.C po dobu mezi 30 a 90 minutami. Použití této směsi je jako pojiva pro silniční konglomeráty a vodovzdorné membrány a v oblasti bituminózních emulzí, též v oblasti uliční dlažby. cze
Souběžný názevProcess for producing a mixture of bitumen and thermoplastic polymer, and use thereof
Další system.sel.j.C 08L 095/00 MPT
Další system.sel.j.C 10C 003/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oBrandolese Ernesto Graffignana (IT) p
Osobní jm.-sekund.oD´elia Luigi Pisa (IT) p
Osobní jm.-sekund.oItalia Paolo Milano (IT) p
Osobní jm.-sekund.oOnorati Nicola Matera (IT) p
Osobní jm.-sekund.oŠvorčík Otakar Praha 2, Hálkova 212000 z
Korpor.,akce-sek.o.AGIP PETROLI S.p.A. Roma (IT) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20021113
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290937
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1847
Katalogizátor20060721 SVK06 1403