Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290969

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002909xx / 000290969.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290969
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19950907d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob nastavování parametrů pro optimální zapřádání a zařízení pro provádění zapřádacích pochodů s nastavováním parametrů tímto způsobem Method for setting optimal piecing parameters in the spinning machine and apparatus for carrying out spinning processes when setting the parameters in the said manner
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19940907
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19950907
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20021113
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1994/4431810
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-2296
Anotace, referátPři změně partie se do zapřádacího zařízení (11), řízeného mikropočítačem (6) se zapřádacím programem, a centrály (1) rotorového dopřádacího stroje, zavádějí data, přičemž se jednak z centrály (1) stroje přenášejí k zapřádacímu zařízení (11) strojová data rotorového dopřádacího stroje, týkající se spřádacího procesu a spřádaného materiálu, jako rychlost odtahu vytvářené příze, rychlost přivádění vlákenného pramene, průměr rotoru, a délková hmotnost příze, a jednak se do zapřádacího zařízení (11) přímo zavádějí data týkající se zapřádacího pochodu. V odezvě na přenášená strojová data a na zaváděná data stanovují dotazováním paměti (19) znalostí zapřádací parametry základního nastavení pro optimální zapřádání dle aktuálně zavedených dat. Zařízení má první obsluhovací plochu (2) pro zavádění strojových dat, a druhou obsluhovací plochu (10) pro zavádění a ruční korekturu zapřádacích parametrů, a mikropočítač (6) spojený s centrálou (1) rotorového dopřádacího stroje. Zapřádací zařízení (11) obsahuje paměť (19) znalostí pro poskytování parametrů základního nastavení. cze
Anotace, referátWhen changing a batch, data are loaded into a spinning apparatus (11) being controlled by a microcomputer (6) with a spinning program, and a rotor-spinning machine central (1), whereby both machine data of the rotor-spinning apparatus related to the spinning process and the spun material, such as velocity of the formed yarn draw-off, velocity of the fiber strand feed, rotor diameter and yarn length weight is transmitted from the machine central (1), and data related to the spinning process are entered directly into the spinning apparatus (11). In response to the transmitted machine data and to the data directly entered, spinning parameters of the basic setting for optimal spinning according to the actually entered data, are set by interrogating a knowledge memory (19). Apparatus for making this method comprises a first operator level (2) for entering the machine data and a second operator level (10) for entering and manual correction of the spinning parameters, further a microcomputer (6) being connected with a central (1) of the rotor-spinning machine. The spinning apparatus includes a memory (19) of knowledge for providing parameters of the basic setting. eng
Souběžný názevMethod for setting optimal piecing parameters in the spinning machine and apparatus for carrying out spinning processes when setting the parameters in the said manner
Další system.sel.j.D 01H 004/44 MPT
Další system.sel.j.D 01H 004/50 MPT
Další system.sel.j.D 01H 013/26 MPT
Osobní jm.-sekund.oKoreček Ivan Praha 6, P.O.BOX 27516041 z
Osobní jm.-sekund.oMessmer Susanne Ingolstadt (DE) p
Osobní jm.-sekund.oMüller Josef Ingolstadt (DE) p
Korpor.,akce-sek.o.RIETER INGOLSTADT SPINNEREIMASCHINENBAU AG Ingolstadt (DE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20021113
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290969
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1848
Katalogizátor20060721 SVK06 1403