Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290975

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002909xx / 000290975.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290975
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19980605d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostFunkcionalizované polymery alfa-aminokyselin a způsob jejich přípravy Functionalized polymers of alpha-amino acids and process of their preparation
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19980605
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20021113
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1998-1738
Anotace, referátFunkcionalizované polymery .alfa.-aminokyselin podle obecného vzorce 1, v kterém X je atom kyslíku nebo síry, R.sub.1.n. je radikál ze skupiny zahrnující C1 až C20 alkyl, C2 až C20 alkenyl, substituovaný alkyl, aryl nebo substituovaný aryl, struktura [A].sub.n.n. představuje řetězec poly/aminokyseliny/ tvořený jedním typem nebo kombinací více typů strukturních jednotek .alfa.-aminokyselin, případně zbytků derivátů .alfa.-aminokyselin s vhodně chráněnými funkčními skupinami v bočních řetězcích, spojených peptidickými vazbami způsobem podle vzorce 2, v kterém R.sub.2.n. představuje zbytek příslušné .alfa.-aminokyseliny nebo jejího derivátu, přičemž index n znamená celkový počet aminokyselinových strukturních jednotek v řetězci a může nabývat hodnot v rozmezí 1 až 500, má specifický význam. Způsob přípravy polymerů spočívá v tom, že se směs monomeru ve vhodném poměru s iniciátorem a katalyzátorem ponechá ve vhodném rozpouštědle při zvolené teplotě po dobu potřebnou k provedení reakce a vzniklý polymerní produkt se izoluje z reakční směsi běžnými postupy, přičemž takto získaný polymer může být podle potřeby buďto konečným produktem přípravy, nebo meziproduktem pro další reakční kroky, zahrnující následné modifikační reakce koncových funkčních skupin a funkčních skupin v bočních řetězcích polymeru. cze
Anotace, referátIn the present invention there are disclosed of {alpha}-amino acid functionalized polymers of the general formula 1, in which X represents an oxygen or sulfur atom, Ri1 represents a radical being selected from the group comprising alkyl containing 1 to 20 carbon atoms, alkenyl containing 2 to 20 carbon atoms, a substituted alkyl, aryl or substituted aryl, the structure [A]in represents a poly/amino acid/ chain formed by a single type or combination of several types of {alpha}-amino acid structural units, optionally residues of {alpha}-amino acid derivatives with a suitably protected functional groups in the side chains, being coupled by peptide bonds in a manner as shown in the formula 2, in which Ri2 represents the residue of the corresponding {alpha}-amino acid or a derivative thereof, whereby the n index representing total number of the amino acid structural units present in the chain can range within 1 to 500. A process for preparing the above specified polymers comprises reacting a monomer mixture in a suitable ratio with respect to an initiator and a catalyst in a suitable solvent at a selected temperature for a period necessary for execution of the reaction and the obtained polymer product is then isolated from the reaction mixture by employing usual processes, whereby so obtained polymer can be either a final product of the preparation or an intermediate for subsequent reaction steps comprising subsequent modification reactions of the terminal functional groups and functional groups in the polymer side chains. eng
Souběžný názevFunctionalized polymers of alpha-amino acids and process of their preparation
Další system.sel.j.C 07K 001/06 MPT
Další system.sel.j.C 08G 069/04 MPT
Další system.sel.j.C 08G 069/10 MPT
Osobní jm.-sekund.oDvořák Milan Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oKubies Dana Košice (SK) p
Osobní jm.-sekund.oMachová Luďka Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oRypáček František Praha (CZ) p
Korpor.,akce-sek.o.ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR Praha (CZ) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20021113
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290975
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1848
Katalogizátor20060721 SVK06 1403