Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000291023

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002910xx / 000291023.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000291023
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19940225d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZařízení na zatavování a/nebo vzájemné spojování termoplastického materiálu, způsob výroby zatavovací čelisti pro toto zařízení a jeho použití Apparatus for sealing and/or interconnecting thermoplastic material, process for producing a sealing jaw for such apparatus and use thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19930302
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19940225
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20021211
Obecné poznámkyPrávo přednosti: SE 1993/9300693
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-2248
Anotace, referátThe present invention relates to an apparatus for sealing and/or interconnecting thermoplastic material or materials coated with thermoplastic, particularly packaging materials by hating or compressing materials within a sealing region for achieving surface merging of thermoplastic layers put to each other and for achieving tight and mechanically durable joint. The invented apparatus comprises two sealing jaws disposed movably opposite to each other and arranged for insertion of a material to be sealed (11) between these jaws. At least one sealing jaw is provided with a ceramic part containing at least one electrically insulating ceramic material (2). The ceramic part further comprises electrically conducting ceramic material (3) forming one or several continuous strands embedded in the electrically insulating ceramic material (2). The strand or strands are at their ends (4) or in close proximity thereof connectable to a power supply source and have variable width, depth and/or cross sectional area all over their length. A process for producing the invented sealing jaw is characterized in that ceramic materials (2, 3) in powder form are compacted to a required shape by compressing or compacting in a single body of the ceramic part. The body is heated to a temperature ranging from 1600 up to 1900 degC at a pressure exceeding 100 MPa for a period of at least 120 minutes for mutual sintering of the ceramic materials (2, 3) and forming a compacted and pore-free structure, which exhibits extraordinary hardness and resistance to wear. eng
Anotace, referátZařízení na zatavování a/nebo vzájemné spojování termoplastického materiálu nebo materiálů potažených termoplastem, zejména obalových materiálů, ohříváním a stlačováním materiálů v zatavovací oblasti pro dosažení povrchového splynutí k sobě přiložených termoplastických vrstev a pro dosažení těsného a mechanicky trvanlivého spoje, obsahuje dvě zatavovací čelisti, umístěné vzájemně vůči sobě pohyblivě a uspořádané pro vložení zatavovaného materiálu (11) mezi tyto čelisti. Alespoň jedna zatavovací čelist je opatřena keramickou částí, která obsahuje alespoň jeden elektricky izolační keramický materiál (2). Keramická část dále obsahuje elektricky vodivý keramický materiál (3), který tvoří jednu nebo více souvislých žil, uložených v elektricky izolačním keramickém materiálu (2). Žíla nebo žíly jsou na svých koncích (4) nebo v jejich blízkosti připojitelné ke zdroji elektrického proudu a mají podél své délky proměnlivou šířku, hloubku a/nebo průřezovou plochu. Způsob výroby zatavovací čelisti spočívá v tom, že keramické materiály (2, 3) v práškové formě se zpracovávají do požadovaného tvaru stlačováním nebo lisováním do jediného tělesa keramické části. Těleso se ohřívá na teplotu 1600 až 1900 .degree.C při působení tlaku, přesahujícího 100 MPa, po dobu alespoň 120 minut, pro vzájemné slinutí keramických materiálů (2, 3) a vytvoření hutné a pórů prosté struktury, která je mimořádně tvrdá a odolná proti opotřebení. cze
Souběžný názevApparatus for sealing and/or interconnecting thermoplastic material, process for producing a sealing jaw for such apparatus and use thereof
Další system.sel.j.B 29C 065/18 MPT
Další system.sel.j.B 29C 065/22 MPT
Další system.sel.j.B 65B 051/30 MPT
Další system.sel.j.C 04B 035/48 MPT
Osobní jm.-sekund.oSelberg Hans Lund (SE) p
Osobní jm.-sekund.oČermák Karel Praha 1, Národní tř. 3211000 z
Korpor.,akce-sek.o.TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. Pully (CH) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20021211
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 291023
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1848
Katalogizátor20060721 SVK06 1403