Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000291151

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002911xx / 000291151.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000291151
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.20010424d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostDvojčinný elektrostatický měnič Double-acting electrostatic transducer
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 20010424
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20021211
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 2001-1462
Anotace, referát...DIV (11) having a slot and the upper side thereof is provided with a third DIV (10) with a slot, too. These slots are oriented identically, but they are angularly displaced by 180 degrees relative to the first DIV (7) slot. The third RE electrode (12) bottom side is provided with a fourth DIV (12) having a slot and the upper side thereof is provided with a fifth DIV (13) having also a slot that is identically oriented with that of the DIV (12). Both the slots are again angularly displaced by 180 degrees relative to that of the second and third DIV (11, 10) of the adjacent third RE electrode (12), whereby forms and thicknesses of all the DIV (7, 11, 10. 12, 13, 17) are identical and these DIV (7, 11, 10. 12, 13, 17) are provided in their corners with two diagonally arranged pairs of holes (34, 35) and (36, 37) that are identical with pairs of holes (38, 39) and (40, 41) of the RE electrodes (6, 9, 12, 15). A diaphragm (19) having the form of a long strip is passed perpendicularly to the RE electrodes (6, 9, 12, 15) between adjacent oppositely oriented DIV (7, 11), (10. 14), (13, 17) with the slot. One end of this diaphragm is fastened between the base plate (1) and the flat DIV (8) and the other end thereof is fastened between the pad (16) without slot and the closing insulating cover plate (18), forming thus air gaps opened alternatively on lateral sides of the assembly. eng
Anotace, referát...všech DIV (7, 11, 10, 12, 13, 17) jsou shodné a tyto DIV (7, 11, 10, 12, 13, 17) jsou opatřeny ve svých rozích dvěma úhlopříčně uspořádanými dvojicemi otvorů (34, 35) a (36, 37) shodnými s dvojicemi otvorů (38, 39) a (40, 41) RE (6, 9, 12, 15). Mezi sousedícími opačně orientovanými DIV (7, 11), (10, 14), (13, 17) s výřezem je protažena kolmo na podélnou osu RE (6, 9, 12, 15) membrána (19) ve tvaru dlouhého pásku. Její jeden konec je uchycen mezi základovou desku (1) a rovinnou DIV (8) a druhý konec je uchycen mezi vložku (16) bez výřezu a uzavírací izolační krycí desku (18), čímž jsou vytvořeny vzduchové mezery, vyústěné střídavě na bočních stranách sestavy. cze
Anotace, referátMěnič sestává z tuhých nepohyblivých elektrod a vodivé či polovodivé mechanicky předepnuté membrány. Je tvořen základovou deskou (1) z izolantu, opatřenou v rozích čtyřmi shodnými kolmými vodivými vodicími svorníky (2, 3, 4, 5), na kterých je nasunuta sestava tvořená minimálně jednou dvojicí nad sebou umístěných tuhých nepohyblivých rovinných elektrod RE (6, 15) ve tvaru tenkých obdélníkových destiček opatřených ve svých rozích otvory pro uložení na základovou desku (1) přes svorníky (2, 3, 4, 5). Průměry dvojice prvních otvorů (38, 39) na první úhlopříčce jsou uzpůsobeny pro těsné nasazení na svorníky (2, 3, 4, 5) a průměry dvojice druhých otvorů (40, 41) na druhé úhlopříčce jsou uzpůsobeny pro volný průchod svorníků (2, 3, 4, 5). Nad sebou umístěné sousedící RE (6, 9, 12, 15) jsou navzájem pootočeny o 180.degree.. První RE (6) je ze strany dosedající na základovou desku (1) opatřena rovinnou distanční izolační vložkou DIV (8) a z druhé strany první DIV (7) opatřenou výřezem. Poslední RE (15) je opatřena ze své horní strany vložkou (16) bez výřezu, na kterou dosedá izolační krycí deska (18) a ze své spodní strany šestou DIV (17) s výřezem, otočeným o 180.degree. oproti výřezu první DIV (7). Mezi první RE (6) a poslední RE (15) případně umístěné další dvojice RE (9, 12) jsou uspořádány tak, že druhá RE (9) je ze spodní strany opatřena druhou DIV (11) s výřezem a z horní strany třetí DIV (10) s výřezem. Tyto výřezy jsou orientované souhlasně, avšak jsou o 180.degree. pootočeny oproti výřezu první DIV (7). Třetí RE (12) je ze spodní strany opatřena čtvrtou DIV (12) s výřezem a z horní strany pátou DIV (13) se shodně orientovaným výřezem. Oba výřezy jsou opět oproti výřezům druhé a třetí DIV (11, 10) sousedící třetí RE (12) pootočeny o 180.degree., přičemž tvary a tloušťky... cze
Anotace, referátThe present invention relates to a double-acting electrostatic transducer consisting of solid stationary electrodes and electrically conducting or semiconducting prestressed diaphragm. It is formed by a base plate (1) made of insulant and provided in its corners with four identical perpendicular electrically conducting guide bolts (2, 3, 4, 5) with an assembly of at least one pair of solid, stationary flat RE electrodes (6, 15) slipped thereon. Said RE electrodes (6, 15) having the form of thin rectangular plates are provided in their corners with holes for mounting on the base plate (1) through said guide bolts (2, 3, 4, 5). Diameters of the pair of the first holes (38, 39)disposed on a first diagonal are adapted to tight mounting on the bolts (2, 3, 4, 5) and diameters of the pair of the second holes (40, 41) on the second diagonal are adapted to free passage of the bolts (2, 3, 4, 5) therethrough. Adjacent RE electrodes (6, 9, 12, and 15) disposed one above another are angularly displaced to each other by 180 degrees. The first RE electrode (6) is provided from the side bearing against the base plate (1) with a flat distance insulating pad DIV (8) and from the other side it is provided with a first DIV (7) provided with a slot. The last RE electrode (15) is provided on its upper side with a pad (16) without slot. An insulating cover plate (18) bears against the pad (16). The RE electrode (15) is further provided on its bottom side with a sixth DIV (17) having a slot that is angularly displaced by 180 degrees relative to the slot of the first DIV (7). Other pairs of the RE electrodes (9, 12) being optionally arranged between the first RE electrode (6) and the last RE electrode (15) are situated so that the second RE electrode (9) bottom side is provided with a second... eng
Souběžný názevDouble-acting electrostatic transducer
Další system.sel.j.H 04R 007/02 MPT
Další system.sel.j.H 04R 007/06 MPT
Další system.sel.j.H 04R 009/04 MPT
Osobní jm.-sekund.oDušková Hana Praha 1, Konviktská 511000 z
Osobní jm.-sekund.oŠkvor Jan Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oŠkvor Zdeněk Praha (CZ) p
Korpor.,akce-sek.o.ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Praha (CZ) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20021211
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 291151
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1848
Katalogizátor20060721 SVK06 1403