Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000291159

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002911xx / 000291159.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000291159
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.20001229d2003----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostOkrouhlý pletací stroj Circular knitting machine
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2003
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 20001229
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20030115
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 2000-4933
Anotace, referát...cam blocks (17). eng
Anotace, referátThe present invention relates to a two-bed of a single-bed circular knitting machine having a cylindrical bed (3) that is axially mounted on a cylindrical bed (3) carrier (2), which is mounted on the machine bed (1) encompassing said cylindrical bed (3) carrier (2). The machine further comprises means for centering said cylindrical bed (3) and optionally another mechanism arranged above the cylindrical bed (3), wherein said cylindrical bed (3) or the cylindrical and a dial bed (3, 19) is removable from and mountable to the machine structure by movements being substantially perpendicular to the machine axis (6). Removable and/or sliding positioning means overlapping the contact surface performed on the carrier (2) and intended for the cylindrical bed (3) are arranged on the cylindrical bed (3) carrier (2). Said positioning means are either dismountable or slidable beneath the level of said contact surface of the carrier (2) for the cylindrical bed (3) and the contact surface for the cylindrical bed (3) on the carrier (2) is formed by a surface being free of shoulders or projections impeding side protrusion of the cylindrical bed (3) in the direction being substantially perpendicular to the machine axis (6). In the present invention, there is also claimed a circular knitting machine having its cylindrical bed (3) arranged on a carrier (2) and/or a dial bed (19) arranged on a carrier (18) and/or a supporting flange (36) of disk-shaped cam blocks (17) on a casing bottom end (10) fastened by a system of fixing bolts (21) that are substantially parallel to the machine axis (6), and being located in axial holes in adjusting screws (22) for adjusting position and perpendicularity of the cylindrical bed (3) and/or the dial bed (19) and/or the supporting flange (36) of the disk-shaped... eng
Anotace, referátŘešení se týká dvoulůžkového a jednolůžkového okrouhlého pletacího stroje s válcovým lůžkem (3) souose uloženým na nosiči (2) válcového lůžka (3), který je uložen na loži (1) stroje obklopujícím nosič (2) válcového lůžka (3), přičemž stroj obsahuje prostředky pro centrování válcového lůžka (3) a případně i další ústrojí uspořádané nad válcovým lůžkem (3), přičemž válcové lůžko (3) nebo válcové a talířové lůžko (3, 19) je z a do konstrukce stroje demontovatelné a zamontovatelné pohyby v podstatě kolmými na osu (6) stroje. Na nosiči (2) válcového lůžka (3) jsou uspořádány demontovatelné a/nebo posuvné polohovací prostředky, přesahující nad dosedací plochu pro válcové lůžko (3) na nosiči (2), přičemž polohovací prostředky jsou demontovatelné a/nebo odsunutelné pod úroveň dosedací plochy pro válcové lůžko (3) na nosiči (2) a dosedací plocha pro válcové lůžko (3) na nosiči (2) je tvořena plochou prostou osazení a výstupků bránících stranovému vysouvání válcového lůžka (3) ve směru v podstatě kolmém na osu (6) stroje. Řešení se také týká okrouhlého pletacího stroje, u nějž jsou válcové lůžko (3) na nosiči (2) a/nebo talířové lůžko (19) na nosiči (18) a/nebo nosná příruba (36) talířových zámkových bloků (17) na dolním konci pouzdra (10) upevněny soustavou upevňovacích šroubů (21) v podstatě rovnoběžných s osou (6) stroje, které jsou situovány v souosém otvoru v seřizovacích šroubech (22) pro seřízení polohy a kolmosti válcového lůžka (3) a/nebo talířového lůžka (19) a/nebo nosné příruby (36) talířových zámkových bloků (17). cze
Souběžný názevCircular knitting machine
Další system.sel.j.D 04B 009/06 MPT
Další system.sel.j.D 04B 015/14 MPT
Další system.sel.j.D 04B 015/18 MPT
Osobní jm.-sekund.oMusil Dobroslav Brno, Cejl 3860200 z
Osobní jm.-sekund.oPiškula František Brno (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oŽurek Jiří Valašská Polanka (CZ) p
Korpor.,akce-sek.o.AMTEK, SPOL. S R. O. Brno (CZ) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20030115
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 291159
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1848
Katalogizátor20060721 SVK06 1403