Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000291312

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002913xx / 000291312.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000291312
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.20010209d2003----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostKompozice na bázi směsi polyamid/polyizobutylen a způsob její přípravy Composition based on a polyamide/polyisobutylene mixture and process for preparing thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2003
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 20010209
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20030115
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 2001-528
Anotace, referátKompozice polyamid/polyizobutylen sestává ze směsi polyamid/ a nebo kopolyamid/polyizobutylen a kompatibilizátor a nebo ze směsi polyamid/ a nebo kopolyamid/kompatibilizátor, přičemž kompatibilizátorem je polyizobutylen funkcionalizovaný izokyanátem a následně laktamem a/nebo amidem obsahující v řetězci aspoň jednu strukturní jednotku se skupinou obecného vzorce I a/nebo II umístěnou v hlavě a/nebo patě a/nebo podél řetězce, kde Z představuje H nebo CH.sub.3.n.. Reaktivní skupina -NHCONHCOR' a/nebo skupina Y je vázána na aromatické jádro buď přímo nebo přes lineární nebo rozvětvenou alkylovou skupinu R s 1 až 10 atomy uhlíku, R' je skupina alifatická či aromatická, Y je cyklická laktamová skupina, kde n je rovno 3 až 11. Kompozice se připravuje mísením polymerních směsí při teplotách v rozmezí 150 až 300 .degree.C, s výhodou 240 až 260 .degree.C. cze
Anotace, referátThe present invention relates to a polyamide/polyisobutylene composition consisting of polyamide/ and/or copolyamide/polyisobutylene and a compatibilizer and/or a mixture of polyamide/ and/or copolyamide/compatibilizer, whereby the compatibilizer is represented by polyisobutylene functionalized with isocyanate and subsequently with lactam and/or amide containing in the chain at least one structural unit with the group of the general formula I and/or II disposed at the head and/or loot and/or along the chain, wherein Z represents hydrogen or CHi3. The reactive group -NHCONHCOR' and/or the group Y is attached to the aromatic nucleus either directly or via a linear or branched R alkyl containing 1 to 10 carbon atoms, R' denotes an aliphatic or aromatic group, Y represents a cyclic lactam group and n is 3 through 11. The composition is prepared by mixing polymeric mixtures at a temperature ranging from 150 to 300 degC, preferably of 240 to 260 degC. eng
Souběžný názevComposition based on a polyamide/polyisobutylene mixture and process for preparing thereof
Další system.sel.j.C 08F 010/10 MPT
Další system.sel.j.C 08F 255/10 MPT
Další system.sel.j.C 08G 069/02 MPT
Další system.sel.j.C 08G 069/14 MPT
Další system.sel.j.C 08K 005/09 MPT
Další system.sel.j.C 08L 077/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oJanata Miroslav Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oKelnar Ivan Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oToman Luděk Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oVlček Petr Praha (CZ) p
Korpor.,akce-sek.o.ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR Praha (CZ) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20030115
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 291312
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1848
Katalogizátor20060721 SVK06 1403