Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000291486

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002914xx / 000291486.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000291486
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19990413d2003----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob zjišťování poruchy v podloží komunikace a zařízení k provádění tohoto způsobu Method for determining fault in ballast and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2003
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19990413
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20030312
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1999-1296
Anotace, referátPři způsobu zjišťování poruchy v podloží komunikace se nad železničními kolejemi pohybuje rychlostí až do rychlosti provozu na vysokorychlostních železničních tratích pojízdný nosič měřicí soupravy, provádí se spojitá radarová kontrola podloží komunikace a tomu odpovídající spojitý výpočet relativní permitivity materiálů v konstrukci dopravní cesty a porovnávají se normová geometrie a normové fyzikální vlastnosti s hodnotami, získanými na základě zjištěných hodnot relativní permitivity, přičemž odchylky signalizují defekty, ohrožující bezpečnost provozu. Zařízení k provádění tohoto způsobu obsahuje pojízdný nosič měřicí soupravy, opatřený snímačem (2) délkové polohy nosiče na komunikaci a radarovým ústrojím pro kontrolu stavu podloží komunikace, obsahujícím radarový anténní systém (7) s nejméně dvěma radarovými anténami (7a, 7d), uzpůsobený ke spojitému a současnému měření více odrazů signálu, vysílaného v každé poloze pojízdného nosiče, a spojený s druhým vstupem radarové řídicí a záznamové jednotky (6), k jejímuž prvnímu vstupu je připojen výstup propojovacího mezičlánku (3), na jehož vstup je připojen snímač (2) délkové polohy pojízdného nosiče měřicí soupravy na komunikaci. cze
Anotace, referátWhen determining fault in ballast, a mobile carrier of a testing set moves on a track at a velocity up to operating velocity of high-speed lines, a continuous radar check of the track ballast is carried out. Simultaneously a corresponding continuous calculation of relative permittivity of materials in the transport route structure is executed and standard geometry and standard physical properties are compared with values obtained on the basis of the relative permittivity measured values, whereby deviations signal defects endangering traffic safety. The apparatus for carrying out the above-described method comprises a mobile carrier of a testing set being provided with a sensor (2) of the carrier longitudinal position on the track and a radar device for checking state of the track subgrade. Said radar device comprises a radar antenna system (7) having at least two radar antennas (7a, 7d) wherein the antenna system, being adapted to continuous and simultaneous measurement of more reflections of a signal being transmitted in each position of the mobile carrier is connected with a second input of a radar control a recording unit (6) to the first input of which there is connected an output of an interface intermediate member (3) the input of which is connected with the sensor (2) of the track measuring system. eng
Souběžný názevMethod for determining fault in ballast and apparatus for making the same
Další system.sel.j.B 61K 009/08 MPT
Další system.sel.j.E 01B 035/00 MPT
Další system.sel.j.G 01S 013/88 MPT
Osobní jm.-sekund.oHakr Eduard Praha 7, Přístavní 2417000 z
Osobní jm.-sekund.oHrubec Karel Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oMynář Josef Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oTesař Michal Praha (CZ) p
Korpor.,akce-sek.o.ČESKÉ DRÁHY, STÁTNÍ ORGANIZACE Praha (CZ) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20030312
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 291486
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1848
Katalogizátor20060721 SVK06 1403