Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000291507

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002915xx / 000291507.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000291507
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19950620d2003----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostProkatalyzátor pro výrobu ethylenového polymeru, způsob jeho přípravy a použití Procatalyst for the production of ethylene polymers, process of its preparation and use
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2003
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19940620
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19950620
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20030312
Obecné poznámkyPrávo přednosti: FI 1994/942949
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-3754
Anotace, referátProkatalyzátor pro výrobu ethylenových polymerů obsahuje anorganický nosič, sloučeninu chloru nanesenou na tento nosič, sloučeninu hořčíku nanesenou na uvedený nosič, sloučeninu titanu nanesenou na uvedený nosič, přičemž sloučenina chloru může být odlišná od nebo stejná jako sloučenina hořčíku a/nebo sloučenina titanu. Aktivní rovnováha AB za specifikovaných polymeračních podmínek je AB>3,2 kde AB=|(A+A'):2|.|log (MFR.sub.2.n.' : MFR.sub.2.n.) : (A-A')|, A znamená polymerační aktivitu vyjádřenou jako kg PE/g kat. h, MFR.sub.2.n. znamená rychlost toku taveniny v jednotkách g/min při zatížení 2,16 kg podle normy ISO 1133, nepřítomnost horního indexu ' znamená polymeraci při nízké rychlosti toku taveniny a přítomnost horního indexu ' znamená polymeraci při vysoké rychlosti toku taveniny. Toto znamená, že katalyzátorová aktivita je relativně nezávislá na přítomnosti činidel řetězového přenosu. cze
Anotace, referátThe invention relates to a procatalyst for the production of ethylene polymers, which procatalyst comprises an inorganic support, a chlorine compound applied to said support, a magnesium compound applied to said support, a titanium compound applied to said support, whereby the chlorine compound can be different from or the same as the magnesium compound and/or the titanium compound. The activity balance AB of the procatalyst in specified polymerization conditions is greater than 3.2 where AB = [(A + A'):2] . [log (MFRi2' : MFRi2) : (A - A')], wherein A represents the polymerization activity expressed as kg PE / g cat . h, MFR2 denotes the melt flow rate in g/min units at a load of 2.16 kg, according to the standard ISO 1133, the absence of the upper index ' represents a low melt flow rate polymerization and the presence of the upper index ' represents a high melt flow polymerization. This means that the catalyst activity is relatively independent of the presence of chain transfer agents. eng
Souběžný názevProcatalyst for the production of ethylene polymers, process of its preparation and use
Další system.sel.j.C 08F 004/65 MPT
Další system.sel.j.C 08F 010/02 MPT
Osobní jm.-sekund.oGaroff Thomas Helsinki (FI) p
Osobní jm.-sekund.oGuttmann Michal Praha 7, Nad Štolou 1217000 z
Osobní jm.-sekund.oJohansson Solveig Stenungsund (SE) p
Osobní jm.-sekund.oKostiainen Arja Porvoo (FI) p
Osobní jm.-sekund.oLindgren Daniel Stenungsund (SE) p
Osobní jm.-sekund.oPalmqvist Ulf Porvoo (FI) p
Osobní jm.-sekund.oSutela Marita Porvoo (FI) p
Osobní jm.-sekund.oWaldvogel Päivi Porvoo (FI) p
Korpor.,akce-sek.o.BOREALIS POLYMERS OY Porvoo (FI) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20030312
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 291507
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1848
Katalogizátor20060721 SVK06 1403