Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000291544

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002915xx / 000291544.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000291544
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19950729d2003----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnost(Azetidin-1-ylalkyl)laktamy, jejich použití, meziprodukty pro jejich výrobu a farmaceutické prostředky na jejich bázi (Azetidin-1-ylalkyl)lactams, their use, intermediates for their preparation and pharmaceutical compositions based thereon
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2003
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19940809
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19950729
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20030416
Obecné poznámkyPrávo přednosti: GB 1994/9416084
Obecné poznámkyPrávo přednosti: GB 1994/9417898
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1997-381
Anotace, referát(Azetidin-1-ylalkyl)laktamy obecného vzorce I, kde R je cykloalkyl se 3 až 7 C, aryl nebo alkyl s 1 až 6 C, přičemž alkyl s 1 až 6 C je popřípadě substituován F, -COOH, -COO(alkyl s 1 až 4 C), cykloalkylem se 3 až 7 C, adamantylem, arylem nebo het.sup.1.n. a uvedený cykloalkyl se 3 až 7 C je popřípadě nezávisle substituován 1 nebo 2 substituenty ze souboru zahrnujícího alkyl s 1 až 4 C, cykloalkyl se 3 až 7 C, alkoxy s 1 až 4 C, hydroxy, fluor, fluoralkyl s 1 až 4 C a fluoralkoxy s 1 až 4 C; R.sup.1.n. je fenyl, naftyl, thienyl, benzothienyl nebo indolyl, z nichž je každý substituován 1 nebo 2 substituenty nezávisle zvolenými ze souboru zahrnujícího alkyl s 1 až 4 C, alkoxy s 1 až 4 C, halogen a trifluormethyl; R.sup.2.n. je -CO.sub.2.n.H, -CONR.sup.3.n.R.sup.4.n., -CONR.sup.5.n.(cykloalkyl se 3 až 7 C), -NR.sup.5.n.(alkanoyl se 2 až 5 C), -NR.sup.3.n.R.sup.4.n., -NR.sup.5.n.CONR.sup.5.n.R.sup.6.n., [(cykloalkyl se 3 až 7 C)-(alkyl s 1 až 4 C)]R.sup.5.n.N, [(cykloalkyl se 3 až 7 C)-(alkyl s 1 až 4 C)].sub.2.n.N, -NR.sup.5.n.COCF.sub.3.n., -NR.sup.5.n.-SO.sub.2.n.CF.sub.3.n., NR.sup.5.n.(SO.sub.2.n.alkyl s 1 až 4 C), -NR.sup.5.n.SO.sub.2.n.NR.sup.5.n.R.sup.6.n., NR.sup.5.n.(SO.sub.2.n.-aryl), -N(aryl)(SO.sub.2.n.alkyl s 1 až 4 C), OR.sup.5.n., -O(cykloalkyl se 3 až 7 C), -SO.sub.2.n.NR.sup.5.n.R.sup.6.n., het.sup.3.n. nebo skupinu obecného vzorce (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) nebo (h); X představuje alkylen s 1 až 4 C; X.sup.1.n. představuje přímou vazbu nebo alkylen s 1 až 6 C; X.sup.2.n. je přímá vazba, CO, SO.sub.2.n. nebo NR.sup.5.n.CO a m je 0, 1 nebo 2; a jejich farmaceuticky vhodné soli; jakož i jejich použití pro výrobu farmaceutických prostředků a pro antagonizaci tachykininu, meziprodukty pro jejich výrobu a farmaceutické prostředky na jejich bázi. cze
Anotace, referát...disclosed is their use for preparing pharmaceutical compositions and for tachykinin anatomization, intermediates for their preparation as well as pharmaceutical preparations based thereon. eng
Anotace, referátIn the present invention there are disclosed (azetidin-1-ylalkyl)lactams of the general formula I, wherein R represents cycloalkyl containing 3 to 7 carbon atoms, aryl or alkyl having 1 to 6 carbon atoms, said alkyl with 1 to 6 carbon atoms being optionally substituted by fluoro, COOH, -COO(alkyl having 1 to 4 carbon atoms), cycloalkyl containing 3 to 7 carbon atoms, adamantyl, aryl or hete1, and said cycloalkyl containing 3 to 7 carbon atoms being optionally substituted by 1 or 2 substituents each independently selected from alkyl containing 1 to 4 carbon atoms, cycloalkyl containing 3 to 7 carbon atoms, alkoxy with 1 to 4 carbon atoms, hydroxy, fluoro, fluoroalkyl containing 1 to 4 carbon atoms and fluoroalkoxy having 1 to 4 carbon atoms; R1 represents phenyl, naphthyl, thienyl, benzothienyl or indolyl, being each substituted by 1 or 2 substituents each independently selected from alkyl containing 1 to 4 carbon atoms, alkoxy containing 1 to 4 carbon atoms, halo and trifluoromethyl; R2 represents -COi2H, -CONRe3Re4, -CONRe5(cycloalkyl containing 3 to 7 carbon atoms), -NRe5(alkanoyl containing 2 to 5 carbon atoms), -NRe3Re4, -NRe5CONRe5Re6, (cycloalkyl with 3 to 7 carbon atoms)-(alkyl containing 1 to 4 carbon atoms)Re5N-, -NRe5COCFi3, -NRe5SOi2CFi3, -NRe5(SOi2 alkyl containing 1 to 4 carbon atoms), -NRe5SOi2NRe5Re6, -NRe5(SOi2 aryl), -N(aryl) (SOi2 alkyl containing 1 to 4 carbon atoms), -ORe5, -O(cycloalkyl containing 3 to 7 carbon atoms), -SOi2NRe5Re6, hete3 or a group of the general formulas: (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) or (h); X denotes alkylene having 1 to 4 carbon atoms; Xe1 represents a direct link or alkylene having 1 to 6 carbon atoms; Xe2 represents a direct link, CO, SOi2, or NRe5CO; and m is 0, 1 or 2, and pharmaceutically acceptable salts thereof. Further... eng
Souběžný název(Azetidin-1-ylalkyl)lactams, their use, intermediates for their preparation and pharmaceutical compositions based thereon
Další system.sel.j.A 61K 031/45 MPT
Další system.sel.j.C 07D 211/76 MPT
Další system.sel.j.C 07D 401/06 MPT
Další system.sel.j.C 07D 401/14 MPT
Další system.sel.j.C 07D 413/14 MPT
Další system.sel.j.C 07D 417/14 MPT
Další system.sel.j.C 07D 451/02 MPT
Další system.sel.j.C 07D 451/06 MPT
Osobní jm.-sekund.oMACKENZIE ALEXANDER RODERICK 560 GB
Osobní jm.-sekund.oMARCHINGTON ALAN PATRICK 560 GB
Osobní jm.-sekund.oMEADOWS SANDRA DORA 560 GB
Osobní jm.-sekund.oMIDDLETON DONALD STUART 560 GB
Korpor.,akce-sek.o.PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V./S.A. IE
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20030416
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 291544
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1848
Katalogizátor20060721 SVK06 1403