Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000291558

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002915xx / 000291558.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000291558
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19930504d2003----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob zplyňování částicového pevného uhlíkatého paliva, zařízení k provádění tohoto způsobu a integrovaný způsob výroby elektrické energie Process for gasifying a particulate solid carbonaceous fuel, apparatus for carrying out the process as well as integrated process for the production of power
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2003
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19920508
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19930504
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20030416
Obecné poznámkyPrávo přednosti: AU 1992/2300
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1994-2667
Anotace, referátPři způsobu zplyňování částicového pevného uhlíkatého paliva s obsahem vlhkosti nad 50 % hmotn., se palivo částečně vysuší v předběžné sušárně, a dále se vede bez přídavku vody alespoň jednou zámkovou násypkou do alespoň jedné tlakové sušicí šachty. Obsah vlhkosti v částečně vysušeném palivu se v sušicí šachtě snižuje na úroveň vhodnou pro zplyňování tím, že se částice paliva strhávají do proudu produkovaného plynu, a tím plyn chladí a zvlhčují, ochlazený a zvlhčený plyn se odděluje od paliva, palivo se sníženým obsahem vlhkosti se zplyňuje ve zplyňovači, do něhož se vhání vzduch za vzniku horkého plynného produktu, přičemž zdrojem vody pro zplyňovací reakci je voda zbývající v palivu se sníženým obsahem vlhkosti. Alespoň část horkého plynného produktu se vede do sušicí šachty nebo sušicích šachet při teplotě, při které nedochází k podstatné pyrolýze částic paliva v sušicí šachtě. Ochlazený a zvlhčený plyn se může vést přímo do plynové turbíny, v níž se vyrábí elektrická energie. Zařízení pro tento způsob, které mj. obsahuje vzduchem proháněnou zplyňovací šachtu s fluidním ložem, předběžnou sušárnu spojenou přes zámkovou násypku s tlakovou sušicí šachtou a další přenosové a oddělovací prostředky. cze
Anotace, referátThe present invention relates to a process for gasifying a particulate solid carbonaceous fuel with a moisture content greater than 50 percent by weight, said process comprising: partially drying said fuel in a predryer sufficiently to enable said fuel to flow through at least one lock hopper into at least one pressurized drying vessel without adding water to said fuel; reducing the moisture content of said partially dried fuel in said at least one drying vessel to a level suitable for gasification by passing hot product gas through said at least one drying vessel such that the fuel particles are entrained in the gas flow, thereby cooling and humidifying the gas; separating said cooled and humidified gas from said fuel; transferring said fuel with reduced moisture content from said at least one drying vessel to an air-blown gasification vessel; gasifying said fuel by introducing air into said gasification vessel to produce hot product gas, water remaining in said fuel with reduced moisture content providing a source of water for said gasification reaction; and introducing at least a portion of said hot product gas into said at least one drying vessel at a temperature such that pyrolysis of the fuel particles in the drying vessel is essentially avoided. The cooled and humidified gas leaving said at least one drying vessel can be conducted directly into a gas turbine intended for generation of power. Claimed is also an apparatus for carrying out the above-described process and which apparatus comprises among others an air-blown fluidized bed gasification vessel, a predryer being connected via a lock hopper with a pressure drying vessel as well as other transferring and separating means. eng
Souběžný názevProcess for gasifying a particulate solid carbonaceous fuel, apparatus for carrying out the process as well as integrated process for the production of power
Další system.sel.j.C 10J 003/46 MPT
Další system.sel.j.C 10J 003/48 MPT
Další system.sel.j.C 10J 003/50 MPT
Další system.sel.j.C 10J 003/54 MPT
Další system.sel.j.C 10J 003/56 MPT
Osobní jm.-sekund.oAnderson Bernard Beaumaris (AU) p
Osobní jm.-sekund.oCampisi Anthony Ashburton (AU) p
Osobní jm.-sekund.oHuynh Danh Quan Burwood (AU) p
Osobní jm.-sekund.oJohnson Terence Richard Parkville (AU) p
Osobní jm.-sekund.oPleasance Graeme Eldred Burwood (AU) p
Osobní jm.-sekund.oWilson David Maclean Canterbury (AU) p
Osobní jm.-sekund.oČermák Karel Praha 1, Národní 3211000 z
Korpor.,akce-sek.o.State Electricity Commission of Victoria Melbourne (AU) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20030416
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 291558
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1848
Katalogizátor20060721 SVK06 1403