Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000291578

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002915xx / 000291578.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000291578
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.20000128d2003----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob řízení napouštění páry do komory parního sterilizátoru a zařízení k provádění způsobu Method for controlling filling a steam sterilizer chamber with steam and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2003
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 20000128
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20030416
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 2000-323
Anotace, referát...quantities and its output is connected with a third steam filling valve (3) of the jacket (13), whereby said derivation element (7) is further connected to both said first pressure sensor (9) and to said first adding element (4), which in turn connected to said second pressure sensor (5). eng
Anotace, referátThe filling of a sterilization chamber of a steam sterilizer with steam being carried out according to the present invention is divided into several phases by direct control of steam pressure increase rate within the steam sterilizer sterilization chamber (10) or by controlling the rate of pressure increase within the steam sterilizer sterilization chamber (10) through the mediation of pressure difference {DELTA}p between a jacket (13) and the sterilization chamber (10). The apparatus for carrying out the method of filling a sterilization chamber of a steam sterilizer with steam comprises a sterilization chamber (10) with a jacket (13), in the space of which there is an inlet of a first filling valve (3) of steam in the jacket, an inlet of a second pressure sensor (5) and an inlet of a second filling valve (2) for admission of steam into the sterilization chamber (10), while said sterilization chamber (10) space is provided with an outlet of the sterilization chamber (10 second filling valve (2), and an inlet of the first pressure sensor (9). Said second filling valve (2) is connected with an initialization block (1) and an output of a first comparator circuit (12). Said comparator circuit (12) one input is connected to a memory block (6) of constant quantities, while the other input thereof is connected to both a derivation element (7) and the inlet of a second comparator circuit (8) having its output connected to a second adding element (11) while its other input is connected to said memory block (6) of constant quantities. Said second comparator circuit (8) is further connected to the input of a third comparator circuit (14) and to a first adding element (4), whereby another input of said third comparator circuit (14) is connected to said memory block (6) of constant... eng
Anotace, referátZpůsob napouštění páry do sterilizační komory parního sterilizátoru, se provádí fázově, přímým řízením rychlosti nárůstu tlaku páry v sterilizační komoře (10) parního sterilizátoru nebo řízením rychlosti nárůstu tlaku páry v sterilizační komoře (10) parního sterilizátoru prostřednictvím řízení rozdílu tlaků .DELTA.p mezi pláštěm (13) a sterilizační komorou (10). Zařízení k provádění způsobu napouštění páry do sterilizační komory parního sterilizátoru je tvořeno sterilizační komorou (10) s pláštěm (13), do jehož prostoru je zaústěn jednak výstup prvního napouštěcího ventilu (3) páry do pláště, jednak vstup druhého tlakového čidla (5) a jednak vstup druhého napouštěcího ventilu (2) sterilizační komory (10), zatímco do prostoru sterilizační komory (10) je zaústěn výstup druhého napouštěcího ventilu (2) sterilizační komory a vstup prvního tlakového čidla (9). K druhému napouštěcímu ventilu (2) je připojen blok (1) inicializace a výstup prvního komparátoru (12), jehož jeden vstup je připojen na blok (6) paměti konstant a druhý vstup je připojen jednak k derivačnímu členu (7) a jednak ke vstupu druhého komparátoru (8), který má výstup připojen k druhému součtovému členu (11) a druhý vstup připojen k bloku (6) paměti konstant. Druhý komparátor (8) je dále spojen se vstupem třetího komparátoru (14) a s prvním součtovým členem (4), přičemž další vstup třetího komparátoru (14) je spojen s blokem (6) paměti konstant a jeho výstup s třetím napouštěcím ventilem (3) páry do pláště (13), přičemž derivační člen (7) je dále připojen jednak k prvnímu tlakovému čidlu (9) a jednak k prvnímu součtovému členu (4), který je dále připojen k druhému tlakovému čidlu (5). cze
Souběžný názevMethod for controlling filling a steam sterilizer chamber with steam and apparatus for making the same
Další system.sel.j.A 61L 002/06 MPT
Další system.sel.j.A 61L 002/24 MPT
Osobní jm.-sekund.oHABROVEC MICHAL ING. 560 CZ
Osobní jm.-sekund.oHODAŇ IVAN ING. 560 CZ
Korpor.,akce-sek.o.BMT A. S. CZ
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20030416
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 291578
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1848
Katalogizátor20060721 SVK06 1403