Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000291708

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002917xx / 000291708.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000291708
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19941207d2003----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob výroby přípravků obsahujících faktor IX a/nebo X Process for preparing agents containing factor IX and/or X
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2003
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19931210
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19941207
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20030514
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1993/4342132
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-1670
Anotace, referátDisclosed is a process for preparing agents containing factor IX and/or X, such as therapeutically usable prothrombin complexes, PPSB preparations, wherein the plasma source containing these components is subjected to the to the following sequence a), b), c), d), e) and f) or a), b), e), c), d) and f) of the treatment steps: a) Solid phase extraction of the plasma source containing the components to be separated on anion exchanger materials in loose bulk, on membrane and/or on compact disk under conditions of relatively low ionic strength wherein the resulting effluent is removed b) elution of the material adsorbed on the solid phase; c) virus-inactivation by means of ionic and/or non-ionic detergents in the presence of di- or trialkyl phosphate compounds such as tri-n-butyl phosphate and optionally a heat treatment; d) processing the virus-inactivated eluate from the preceding step by at least one chromatographic procedure being selected an ion exchange membrane chromatography, affinity membrane chromatography with immobilized high or low molecular weight substances possessing a high affinity to factor IX and/or factor X and hydrophobic interaction chromatography or by arbitrary combination thereof; e) fractionation of individual components by stepwise elution by changing the ionic strength, the polarity and/or the pH value; f) elution of the substances bound to the affinity material under conditions reversing the affinity bond, followed by concentration of the eluate, optionally with reducing the amount of the agent used for the elution from the affinity material. eng
Anotace, referátZpůsob výroby přípravků obsahujících faktor IX a/nebo X, jako například terapeuticky použitelných protrombinových komplexů, přípravků PPSB, při němž se plazmový zdroj obsahující tyto složky podrobí v pořadí a), b), c), d), e) a f) nebo a), b), e), c), d) a f) následujícím stupňům zpracování: a) plazmový zdroj obsahující oddělované složky se podrobí extrakci pevnou fází za použití anexového materiálu ve formě volně sypané hmoty, membrány a/nebo kompaktního disku za podmínek poměrně nízké iontové síly, přičemž vzniklý výtok se odstraňuje; b) látka adsorbovaná na pevné fázi se eluuje; c) v eluátu se inaktivují viry působením iontových a/nebo neiontových detergentů za přítomnosti di- nebo trialkylfosfátových sloučenin, jako je tri-n-butylfosfát, a popřípadě tepelným zpracováním; d) virově inaktivovaný eluát z předchozího stupně se zpracuje alespoň jedním chromatografickým postupem zvoleným z anexové membránové chromatografie, afinitní membránové chromatografie s imobilizovanými vysokomolekulárními nebo nízkomolekulárními látkami vykazujícími vysokou afinitu vůči faktoru IX a/nebo X a hydrofobní interakční chromatografie nebo jejich libovolnou kombinací; e) jednotlivé složky se frakcionují postupnou elucí se změnou iontové síly, polarity a/nebo hodnoty pH; f) látky vázané k afinitnímu materiálu se eluují za podmínek reverze afinitní vazby, načež se eluát zkoncentruje, popřípadě spolu se snížením množství činidla použitého pro eluci z afinitního materiálu. cze
Souběžný názevProcess for preparing agents containing factor IX and/or X
Další system.sel.j.C 07K 001/16 MPT
Další system.sel.j.C 07K 014/74 MPT
Další system.sel.j.C 12N 009/64 MPT
Osobní jm.-sekund.oJosic Djuro Wien (AT) p
Osobní jm.-sekund.oStrancar Ales Ajdovscina (SI) p
Osobní jm.-sekund.oČermák Karel Praha 1, Národní 3211000 z
Korpor.,akce-sek.o.OCTAPHARMA AG Lachen (CH) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20030514
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 291708
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1849
Katalogizátor20060721 SVK06 1403