Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000291726

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002917xx / 000291726.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000291726
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19980417d2003----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob zpracovávání spalin Flue gas treating system
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2003
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19970421
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19980417
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20030514
Obecné poznámkyPrávo přednosti: JP 1997/117521
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1998-1178
Anotace, referátThe present invention relates to a flue gas treating process comprising the denitration step of injecting ammonia (B) into flue gas (A) containing at least nitrogen oxides and sulfur oxides to decompose the nitrogen oxides present in the flue gas (A), and the desulfurization step of introducing the flue gas (A) leaving said denitration step into an absorption tower (21) where it is brought into gas-liquid contact with an absorbing fluid (E) to remove at least the sulfur oxides from the flue gas (A) by absorption thereof into the absorbing fluid (E), and/or ammonia (B) is injected into the flue gas (A) as required at a point downstream of said denitration step, whereby the amount of ammonia (B) injected in said denitration step and/or the amount of ammonia (B) injected at the point downstream of said denitration step are determined so as to be on such an excessive level that ammonia (B) or an ammonium salt will remain in the flue gas (A) introduced into said desulfurization step. The amount of ammonia (B) injected in said denitration step is determined so that the concentration of ammonia (B) remaining in the flue gas (A) leaving said denitration step will be not less than 30 ppm. eng
Anotace, referátZpůsob zpracovávání spalin zahrnuje vstřikování amoniaku (B) do spalin (A), obsahujících alespoň oxidy dusíku a oxidy síry, pro rozklad oxidů dusíku, přítomných ve spalinách (A), v denitračním stupni, a zavádění spalin (A), opouštějících denitrační stupeň, do odsiřovacího stupně neboli do absorpční věže (21), kde se přivádějí do styku plyn-kapalina s absorpční kapalinovou suspenzí (E) pro odstranění alespoň oxidů síry ze spalin (A) absorpcí do absorpční kapalinové suspenze (E) a/nebo se amoniak (B) vstřikuje do spalin (A) v místě po proudu za denitračním stupněm, přičemž množství amoniaku (B), vstřikovaného v denitračním stupni, a/nebo množství amoniaku (B), vstřikovaného v místě po proudu za denitračním stupněm, se stanovuje pro dosažení takového přebytku, aby amoniak (B) nebo amonná sůl zůstaly ve spalinách (A), zaváděných do odsiřovacího stupně. Množství amoniaku (B), vstřikovaného v denitračním stupni, se stanovuje pro dosažení koncentrace amoniaku (B), zbývajícího ve spalinách (A), opouštějících denitrační stupeň, která nebude menší, než 30 ppm. cze
Souběžný názevFlue gas treating system
Další system.sel.j.F 23J 015/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oKimura Kazuaki Tokyo (JP) p
Osobní jm.-sekund.oKotake Shinichiro Tokyo (JP) p
Osobní jm.-sekund.oMatějka Jan Praha 1, Národní 3211000 z
Osobní jm.-sekund.oSuzuki Kazumitsu Tokyo (JP) p
Osobní jm.-sekund.oTakashina Toru Tokyo (JP) p
Osobní jm.-sekund.oUkawa Naohiko Tokyo (JP) p
Korpor.,akce-sek.o.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Tokyo (JP) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20030514
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 291726
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1849
Katalogizátor20060721 SVK06 1403