Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000291751

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002917xx / 000291751.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000291751
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19981223d2003----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostVysokotlaká výbojka a složená elektroda pro tuto výbojku High-pressure arc discharge lamp and a compound electrode for such lamp
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2003
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19971224
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19981223
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20030514
Obecné poznámkyPrávo přednosti: US 1997/998311
Obecné poznámkyPrávo přednosti: US 1998/140587
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1998-4296
Anotace, referátThe present invention relates to a high-pressure arc discharge lamp comprising: a tube (4) made of electrically non-conducting material and forming interior filled up with ionizable, light emitting material and a starter gas wherein the tube (4) has open parts at its both ends, and a compound electrode (6a; 6b) consisting substantially of a cylindrical current conductor (13a; 13b) with diameter being substantially identical with the diameter of the open part at the tube (4) one end, and an electrode (14a; 14b) being electrically connected with the current conductor (13a; 13b). Said compound electrode (6a; 6b) current conductor (13a; 13b) is substantially formed by a cylindrical element made of electrically non-conducting material coated with a mixture of a metal component and electrically non-conducting material on substantially at least the whole cylindrical surface thereof. Said metal component of the mixture applied to said substantially cylindrical element contains at least 50 percent by volume of molybdenum and said electrically non-conducting material of the mixture contains at least 50 percent by volume of material that is identical with the material forming the tube (4). The tube (4) and the compound electrode (6a; 6b) form one whole performed by joint calcining into an integrated body. The compound electrode (6a; 6b) is inserted into the open part at one end of the tube (4) so that the electrode (14a; 14b) introduced in the interior by one end of the compound electrode (6a; 6b) projecting outward of the tube (4). Claimed is also the compound electrode to the above described arc discharge lamp. eng
Anotace, referátVysokotlaká výbojka zahrnující: trubici (4) vyrobenou z nevodivého materiálu, která tvoří vnitřní prostor naplněný ionizovatelným světlo vyzařujícím materiálem a startovacím plynem, a má otevřené části na obou jejích koncích, a složenou elektrodu (6a; 6b) skládající se z v podstatě válcového proudového vodiče (13a; 13b) s průměrem, který je v podstatě stejný jako je průměr otevřené části na jednom konci trubice (4), a z elektrody (14a; 14b) elektricky spojené s proudovým vodičem (13a; 13b). Proudový vodič (13a; 13b) složené elektrody (6a; 6b) je tvořen v podstatě válcovým prvkem z nevodivého materiálu, potaženým směsí kovové složky a nevodivého materiálu na alespoň v podstatě celém jeho válcovém povrchu. Uvedená kovová složka ze směsi nanesené na uvedený v podstatě válcový prvek obsahuje ne méně než 50 % objemových molybdenu, a uvedený nevodivý materiál z této směsi obsahuje ne méně než 50 % objemových materiálu, který je stejný jako materiál tvořící trubici (4). Trubice (4) a složená elektroda (6a; 6b) tvoří jeden celek vytvořený společným vypalováním do integrovaného tělesa. Složená elektroda (6a; 6b) je vložena do otevřené části na jednom konci trubice (4) tak, že elektroda (14a; 14b) je vystavena do vnitřního prostoru s jedním koncem složené elektrody (6a; 6b) vystaveným ven z trubice. Součást řešení tvoří také složená elektroda pro tuto výbojku. cze
Souběžný názevHigh-pressure arc discharge lamp and a compound electrode for such lamp
Další system.sel.j.H 01J 017/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oKorejzová Zdeňka Praha 1, Spálená 2911196 z
Osobní jm.-sekund.oNimi Norikazu Kasugai City (JP) p
Korpor.,akce-sek.o.NGK INSULATORS, LTD. Nagoya City (JP) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20030514
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 291751
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1849
Katalogizátor20060721 SVK06 1404