Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000291815

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002918xx / 000291815.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000291815
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19960729d2003----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostPíst pro stroj s kmitavým pohybem pístů Piston for machine with oscillating motion of pistons
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2003
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19950728
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19960729
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20030618
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1995/19527648
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-2245
Anotace, referátPíst pro stroj s kmitavým pohybem pístů má první úsek (1) pístu a s odstupem k němu pomocí můstkového úseku (3) připojený druhý úsek (2) pístu. Píst je funkčně spojen s kotoučovou vačkou (6) tak, že za chodu je mezi pístem a kotoučovou vačkou (6) relativní rychlost, jejíž směrnice je kolmá k ose pístu a tangenciální ke kotoučové vačce (6). V můstkovém úseku (3) jsou na obou stranách kotoučové vačky uložena dvě opěrná tělesa (8, 9). Podle vynálezu jsou obě opěrná tělesa (8, 9) vytvořena jako kulové segmenty s navzájem koaxiálními osami (S1, S2) symetrie. Tak může být zvětšen úhel sklonu kotoučové vačky (6) a tím i výkon stroje pístem vybaveného. Oba úseky (1, 2) pístu jsou s výhodou válce navzájem koaxiální a mají stejný průměr. Středy, obalových kulových ploch odpovídajících kulovým segmentům, mohou být uspořádány na ose obou úseků (1, 2) pístu a/nebo na střední rovině (E) kotoučové vačky (6), nacházející se mezi opěrnými tělesy (8, 9). Opěrná tělesa (8, 9) jsou s výhodou vytvořena jako kulové segmenty se společnou obalovou kulovou plochou. cze
Anotace, referátThe invented piston for a machine with oscillating motion of pistons has a first piston section (1) and a second piston section (2) situated at a certain distance therefrom and attached by means of a bridge section (3) thereto. The piston is functionally coupled with a peripheral cam (6) so that during run a relative speed is between the piston and the peripheral cam (6) wherein said relative speed direction line is perpendicular to the piston axis and tangential to the peripheral cam. In the bridge section (3) there are mounted on both sides of the peripheral cam two supporting bodies (8, 9). According to the invention both said supporting bodies (8, 9) are performed as spherical segments having coaxial axes of symmetry (S1, S2) with respect to each other. This makes it possible to increase the inclination angle of the peripheral cam (6) and consequently power of the machine being equipped with such piston. Both the piston sections (1, 2) are preferably cylinders being coaxial to each another and having identical diameter. Centers of the envelope spherical surfaces corresponding to the spherical segments can be arranged on axis of both piston sections (1, 2) and/or on central plane (E) of the peripheral cam (6) disposed between the supporting bodies (8, 9). The supporting bodies (8, 9) are preferably performed as spherical segments with a common envelope spherical surface. eng
Souběžný názevPiston for machine with oscillating motion of pistons
Další system.sel.j.F 03C 001/30 MPT
Další system.sel.j.F 04B 009/04 MPT
Další system.sel.j.F 16J 001/10 MPT
Osobní jm.-sekund.oForster Franz Karlstadt-Mühlbach (DE) p
Osobní jm.-sekund.oVšetečka Miloš Praha 2, Hálkova 212000 z
Korpor.,akce-sek.o.LINDE AKTIENGESELLSCHAFT Wiesbaden (DE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20030618
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 291815
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1849
Katalogizátor20060721 SVK06 1404