Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000291877

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002918xx / 000291877.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000291877
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19920924d2003----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob amplifikace přinejmenším jednoho restrikčního fragmentu z výchozí DNA a způsob přípravy sestavy amplifikovaných restrikčních fragmentů Amplification method of at least one restriction fragment from a starting DNA and process for preparing an assembly of the amplified restriction fragments
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2003
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19910924
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19920924
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20030618
Obecné poznámkyPrávo přednosti: EP 1991/91402542
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1994-669
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed an amplification method of at least one restriction fragment from a starting DNA, which method is characterized in that (a) the starting DNA is cleaved by at least one restriction endonuclease to obtain restriction fragments, (b) ligating the obtained fragments with at least one synthetic two-chain oligonucleotide adapter, one end of which being compatible for ligation with one or both ends of the restriction fragments, to thereby preparing designated restriction fragments, (c) bringing said designated fragments under hybridization conditions into contact with at least one oligonucleotide primer, whereby this primer or primers contain a nucleotide sequence mating with portions of a recognition sequence of a restriction endonuclease present in the designated restriction fragment and also mating with a portion of an adapter sequence, whereby at least one of said primers contains at its 3'-end a selected sequence containing at least one nucleotide disposed immediately next to nucleotides participating in creation of the given recognition sequence, (d) amplifying the designated restriction fragments hybridized to said primer or primers in the presence of desired nucleotides and DNA polymerase or carrying out elongation of these hybridized primers along the designated restriction fragments, and (e) identifying or isolating the amplified or elongated DNA fragments obtained in the stage (d). eng
Anotace, referátZpůsob amplifikace přinejmenším jednoho restrikčního fragmentu z výchozí DNA, při kterém se (a) výchozí DNA štěpí přinejmenším jednou restrikční endonukleázou a získají se restrikční fragmenty, (b) tyto fragmenty se ligují s alespoň jedním syntetickým dvouřetězcovým oligonukleotidovým adaptorem, jehož jeden konec je kompatibilní pro ligaci s jedním nebo oběma konci restrikčních fragmentů, čímž se připraví označené restrikční fragmenty, (c) tyto fragmenty se za hydridizačních podmínek přivedou do kontaktu s alespoň jedním oligonukleotidovým primerem, přičemž tento primer nebo primery obsahují nukleotidovou sekvenci párující s částí rozpoznávací sekvence restrikční endonukleázy přítomné v označeném restrikčním fragmentu a také párující s částí adaptorové sekvence, přičemž alespoň jeden z uvedených primerů obsahuje na svém 3'-konci zvolenou sekvenci obsahující přinejmenším jeden nukleotid umístěný bezprostředně vedle nukleotidů účastnících se vytvoření dané rozpoznávací sekvence, (d) označené restrikční fragmenty hybridizované na uvedený primer nebo primery se amplifikují v přítomnosti požadovaných nukleotidů a DNA polymerázy nebo se provede elongace těchto hybridizovaných primerů podél označených restrikčních fragmentů, a (e) amplifikované nebo elongované DNA fragmenty získané ve stupni (d) se identifikují nebo izolují. cze
Souběžný názevAmplification method of at least one restriction fragment from a starting DNA and process for preparing an assembly of the amplified restriction fragments
Další system.sel.j.C 12Q 001/68 MPT
Osobní jm.-sekund.oVos Pieter Renkum (NL) p
Osobní jm.-sekund.oVšetečka Miloš Praha 2, Hálkova 212000 z
Osobní jm.-sekund.oZabeau Marc Gent (BE) p
Korpor.,akce-sek.o.Keygene N.V. Wageningen (NL) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20030618
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 291877
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1849
Katalogizátor20060721 SVK06 1404